Responsive image
เนื่องจาก อบต.ห้วยส้ม จ.เลย อยากเข้าไปศึกษาดูงานที่พื้นที่รับผิดชอบของท่านแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงรบกวนท่านส่งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ให้หน่อยค่ะ
โพสต์โดย วิภาพร เมื่อ 20 ส.ค. 2563 (11:22:10)
แสดงความคิดเห็น

621315
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th