Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
29 เม.ย. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09 เม.ย. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการวัคซีนฯ
12 มี.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
02 ก.พ. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
02 ก.พ. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก
26 ม.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ โครงการอบรมจริยธรรม
24 ม.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนตำบลพงศ์ประศาสน์ “หลักสูตรสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก”
24 ม.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการใช้บริการการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการบนซูเปอร์แอพพลิเคชั่น "ทางรัฐ"
01 ม.ค. 2567 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th