Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ย. 2562
ถึง
12 พ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 ต.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
17 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซศื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
11 ก.ค. 2562
ถึง
11 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยทรายขาว1-จุดตัดทางแยกฝ่ายท่าถนนเพชรเกษม หมู่ 4
11 ก.ค. 2562
ถึง
11 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง
09 ก.ค. 2562
ถึง
09 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง
02 ก.ค. 2562
ถึง
02 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยทรายขาว1-จุดตัดทางแยกฝ่ายท่าถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4
02 ก.ค. 2562
ถึง
02 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง
02 ก.ค. 2562
ถึง
02 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th