Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
28 ธ.ค. 2563
ถึง
28 ธ.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
17 ธ.ค. 2563
ถึง
17 ธ.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
08 ธ.ค. 2563
ถึง
09 ธ.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05 พ.ย. 2563
ถึง
05 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
30 ต.ค. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th