Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 เม.ย. 2567
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการวัคซีน

13 ก.พ. 2567
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กิจกรรม RE X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

13 ก.พ. 2567
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

13 ม.ค. 2567
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

27 พ.ย. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

30 ส.ค. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์

14 มิ.ย. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ รณรงค์ Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน

12 มิ.ย. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

05 มิ.ย. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

20 เม.ย. 2566
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็น หยุดเผา ลดมิษพิษ เลี่ยงจุดไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th