Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

29 ก.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ จิตอาสา พัฒนาและปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะ

11 พ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ โครงการส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

11 เม.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง

12 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

27 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี

18 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง" ครั้งที่ 11/2561

18 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง" ครั้งที่ 11/2561

18 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง" ครั้งที่ 11/2561

17 ก.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง" ครั้งที่ 11/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th