Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 เม.ย. 2563)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 เม.ย. 2563)  
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน อบต.พงศ์ประศาสน์ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (31 มี.ค. 2563)  
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2563 (Audit Plan) (04 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป... (27 ม.ค. 2563)
กฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Internal Audit Charter) (14 ม.ค. 2563)
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ... (13 ม.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (15 ต.ค. 2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2562)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 (11 เม.ย. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (04 ก.พ. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (24 ม.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (03 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ... (28 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง... (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง... (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง อบต.พงศ์ประศาสน์ เรื่องรับยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย... (01 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ... (25 ม.ค. 2561)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห... (16 ม.ค. 2561)
Responsive image
กิจกรรม

โครงการส่งเสริม ประเพณี ศ... (11 พ.ย. 2562)  

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ... (11 เม.ย. 2562)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)  

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ... (27 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

โครงการ "หน่วยงานบูรณาการ... (26 เม.ย. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งช... (13 เม.ย. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (28 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมพลังการมีส่วน... (19 มี.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเก... (03 เม.ย. 2563)  
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน หมู่ท... (03 เม.ย. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (17 มี.ค. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเกียร... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน หมู่ที่ ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขี้ต่าย (เชื่อม... (27 ก.พ. 2563)
ประกาศรายชือผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24 ก.พ. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที... (14 ก.พ. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขี้ต่าย (เชื่อมต่อหมู่ที... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขี้ต่าย (เชื่อมต่อหมู่ที่... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ... (01 ต.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซศื้อจัดจ้าง... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเ... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามู... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง ห... (02 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประะเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (08 พ.ย. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำ... (05 พ.ย. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (14 ส.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (24 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.พงศ์ประศาสน์ (11 มี.ค. 2562)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
แจ้งเลื่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเ... (21 มิ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th