Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2564 (14 ม.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า่ง (13 ม.ค. 2564)  
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (02 ธ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล... (12 พ.ย. 2563)
รายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (03 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์กองคลัง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 2563)
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
นโยบายและวิธีปิฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2563)
แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (Audit Plan) (28 ก.ย. 2563)
กฎบัตร (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2563)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (23 ก.ย. 2563)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 (28 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ กสทช. (25 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (03 ส.ค. 2563)
ประกาศเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยคว... (16 ก.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 ก.ค. 2563)
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (30 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) (26 มิ.ย. 2563)
Responsive image
กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู... (27 พ.ย. 2563)  

ซ้อมหนีไฟกับโรงเรียนบ้านห... (27 ต.ค. 2563)  

23 ตุลาคม 2563 (26 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม ... (22 ต.ค. 2563)

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม... (21 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (05 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (04 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (03 ก.ย. 2563)

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณ... (28 ส.ค. 2563)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (27 ส.ค. 2563)

โครงการเสริมสร้างความรู้ค... (24 ส.ค. 2563)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (20 ส.ค. 2563)

วันแม่แห่งชาติ (11 ส.ค. 2563)

จิตอาสา พัฒนาและปรับปรุง ... (29 ก.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (29 ก.ค. 2563)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (02 ก.ค. 2563)

โครงการส่งเสริม ประเพณี ศ... (11 พ.ย. 2562)

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ... (11 เม.ย. 2562)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (... (25 ม.ค. 2564)  
ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ด... (25 ม.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน... (17 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (10 พ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั... (10 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (05 พ.ย. 2563)
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2563 (30 ต.ค. 2563)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (15 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรถบรรทุกน... (14 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 ... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขามะค่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี... (25 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ... (06 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (06 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หม... (06 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (06 ม.ค. 2564)  
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงคำแหน่งสายงานผู้ปฏิบ... (09 ธ.ค. 2563)  
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบ... (09 ธ.ค. 2563)  
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประะเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (08 พ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำ... (05 พ.ย. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (16 ต.ค. 2562)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (14 ส.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (24 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.พงศ์ประศาสน์ (11 มี.ค. 2562)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
แจ้งเลื่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเ... (21 มิ.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th